Kniha Zjavenia

Piatok, 26. novembra 2010 o 12:00 hod.

Moja vrúcne milovaná dcéra, dnes je deň, keď je Moje Srdce zlomené nepokojmi a hlbokým nešťastím vo svete. V zúfalstve sledujem, ako sa ľudia stavajú v hneve proti sebe. Veľa z tohto smútku pramení z vedomia, že sa tieto proroctvá začnú odvíjať a predsa nebudú pre mnohých ľudí ponaučením.

Modlite sa za Rusko, aby bolo zasvätené Mojej Blahoslavenej Matke

Ešte stále odmietajú priznať, že tieto udalosti sú predpovedané v knihe Zjavenia Jána. Mnohí, tak mnohí budú teraz trpieť kvôli nedostatku viery. Modlite sa teraz, aby Rusko konečne ustúpilo a aby samé dovolilo, aby bolo konečne zasvätené v mene Mojej Blahoslavenej Matky. Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby sa tak stalo, pretože práve prostredníctvom modlitby bude možné dosiahnuť tento veľký úspech. Ak sa tak stane, budú zachránené milióny duší. Nebezpečenstvo číha v komunistických silách, ktoré povstanú s hadom, zjednotia sa, aby vás, Moje deti, zanechali bezmocné.

Pozrite sa teraz na rýchlosť, s ktorou národy povstávajú do boja. Rýchlosť, s akou sa odvíjajú celosvetové udalosti sa zintenzívni a spôsobí veľa zdesenia. Moji nasledovníci, musíte počúvnuť. Modlitebné skupiny budú nevyhnutné pri šírení obrátenia a pri rozptyľovaní týchto katastrofických udalostí. Dokonca aj vy, ktorí žijete spokojne a považujete všetko za samozrejmé, nebudete môcť dlhšie ignorovať tieto udalosti. Musíte Ma teraz počúvať a prijať, že udalosti predpovedané v knihe Zjavenia sa stanú skutočnosťou.

Vzopnite teraz svoje ruky k modlitbe. A ak vo svojich srdciach prechovávate ku Mne čo i len iskierku náklonnosti, poproste Ma, aby Som vás podržal a mohol Som zapáliť a posilniť vašu vieru vo Mňa.

Budem bojovať za každého z vás

Budem bojovať až do posledného konca, aby Som vás pritiahol bližšie k Môjmu Srdcu, nezávisle od toho, či ste dieťaťom, dospievajúcim, mladým dospelým, či stredného alebo staršieho veku – v Mojich Očiach ste všetci rovnakí. Ste Mojou vzácnou milovanou rodinou – každý jeden z vás. Nikto nie je vylúčený, ani tí z vás, ktorí neakceptujete, že Ja Existujem. Dokonca aj tých z vás, ktorí Ma nenávidíte – stále milujem. Moja Láska je vášnivá a pre vás nepochopiteľná a Ja urobím všetko, čo je v Mojej Moci, aby Som vás priviedol späť do Môjho stáda. Nevzdám sa tak ľahko vašich duší v prospech satana.

Prosím, obráťte sa ku Mne

Prosím obráťte sa ku Mne – nezávisle od toho, koľko pochybností máte – a nechajte Ma naplniť vaše srdce Mojou Božskou Láskou. Už len jedno ochutnanie tejto Lásky vám pomôže, aby ste sa mohli pripraviť na večný život so Mnou, Mojim Večným Otcom a Mojimi bratmi a sestrami v Raji. To je vaše dedičstvo, vaše právoplatné dedičstvo.

Nepremrhajte túto šancu na záchranu. Keď váš život na Zemi dospeje ku koncu, budete mať pre ďalší život len dve možnosti. Nebeský Raj, alebo hlbiny pekla so satanom, ktorý vás vezme so sebou kvôli hriechom, ku ktorým vás zvádzal, aby ste ich na Zemi spáchali. Otvorte teraz svoje oči. Pamätajte, že smrť na Zemi môže nastať v ktorýkoľvek deň, kedykoľvek a vtedy, keď to najmenej čakáte.

Prostredníctvom tohto posolstva vás úpenlivo prosím, aby ste uvideli Pravdu skôr, ako príde Posledný Deň Súdu. Vždy si zapamätajte, že vás milujem, bez ohľadu na to, ako ťažko ste zhrešili. Keď sa ku Mne obrátite a poprosíte Ma o odpustenie z hĺbky svojho srdca, bude vám odpustené. Dokonca aj počas vášho posledného výdychu.

Váš milovaný Spasiteľ

Ježiš Kristus