Kráčajte po Mojom Boku a budú na vás pľuvať

Pondelok, 28. novembra 2011 o 20:00 hod.

Moja vrúcne milovaná dcéra, musíš si pamätať, že keď slúžiš Mne, tvoj život bude vždy krušný a plný tŕnia.

Nič nebude ľahké, ale vedz, že keď si vyvolená duša, tak sa to nikdy nezaobíde bez obety. Na tejto ceste, ktorú podnikáš, keď kráčaš po Mojom Boku, budú na teba pľuvať, podrážať ti nohy, zosmiešňovať ťa, budú do teba kopať a budeš mučená práve vtedy, keď to budeš najmenej očakávať. Všetci tí, ktorí otvorene hlásajú Moje Slovo, budú tiež trpieť rovnakým ponižovaním.

Pokiaľ však neprijmete tieto poníženia a skúšky ako súčasť kríža, ktorý nesiete, keď ste sa rozhodli pracovať pre Mňa, nedozrejete k duchovnej dokonalosti, ktorá sa od vás očakáva.

Prijmi, Moja dcéra, poníženia, bolesť a utrpenie, ktoré sa ti kladú do cesty.

Určite už teraz ty a všetci Moji milovaní vojaci, ktorí prijímate Moje najposvätnejšie pokyny prostredníctvom týchto posolstiev, musíte vedieť, že Som to Ja, kto kráča po vašom boku.

Váš milovaný Spasiteľ

Ježiš Kristus