Križiacka modlitba (1): Môj dar Ježišovi na záchranu duší

Štvrtok, 17. novembra 2011 o 21:00 hod.

Moja milovaná dcéra, prosím, požiadaj Moje deti, aby sa odteraz modlili tieto modlitby až do Varovania. Moji nasledovníci sú žiadaní, aby sa modlili tieto modlitby, ktoré ti budem každý deň dávať na záchranu duší. Toto je prvá modlitba.

Môj dar Ježišovi na záchranu duší

Môj najdrahší Ježišu, ty, ktorý nás tak veľmi miluješ, dovoľ mi mojim pokorným spôsobom pomôcť zachrániť tvoje vzácne duše.

Maj milosrdenstvo so všetkými hriešnikmi bez ohľadu na to, ako bolestne ťa urazili.

Dovoľ mi cez modlitbu a utrpenie pomôcť tým dušiam, ktoré nemusia prežiť Varovanie, aby našli miesto po tvojom boku v tvojom kráľovstve.

Vypočuj moju modlitbu, ó, sladký Ježišu, aby som ti pomohol získať tie duše, po ktorých tak túžiš.

Ó, Najsvätejšie srdce Ježišovo, sľubujem, že navždy zostanem verný tvojej Najsvätejšej vôli. Amen.

Váš Spasiteľ

Ježiš Kristus