Križiacka modlitba (10): Niesť Plameň Tvojej Lásky

Utorok, 29. novembra 2011 o 15:35 hod.

Pomôž nám, drahý Ježiš, aby sme v tvojom mene nebojácne povstali a niesli plameň tvojej lásky naprieč všetkými národmi.

Daj nám, tvojim deťom, silu čeliť urážkam, ktorým budeme vystavení zo strany tých, ktorí nie sú skutočnými veriacimi v tvoje milosrdenstvo. Amen.

Ježiš Kristus