Križiacka modlitba (11): Zastavte nenávisť voči vizionárom

Utorok, 30. novembra 2011 o 15:35 hod.

Ó, Najsvätejšie Srdce Ježišovo, prosím ťa, zastav nenávisť a závisť, ktoré v týchto časoch prechovávajú tvoji nasledovníci voči pravým vizionárom.

Prosím ťa, vypočuj moju modlitbu a daj tvojim vizionárom potrebnú silu na ohlasovanie tvojho Najsvätejšieho slova neveriacemu svetu. Amen.

Váš Ježiš Kristus