Križiacka modlitba (12):Modlitba za vyvarovanie sa hriechu pýchy

Sobota, 3. decembra 2011 o 19:40 hod.

Moja dcéra, potrebujem modlitby všetkých veriacich, aby mohli byť zachránené duše zlých. Mnohí sú kvôli svojej samozvanej znalosti Môjho Učenia takí pyšní, že Ma bolí ich nedostatok pokory.

Musia sa modliť za milosti, aby sa znovu mohli stať malými a dôverovali Mi.

Popros ich, aby sa modlili túto modlitbu:

Ó, môj Ježišu, pomôž mi, aby som sa vyvaroval hriechu pýchy, keď hovorím v tvojom Mene.

Odpusť mi, ak niekedy niekoho znevážim v tvojom svätom Mene.

Pomôž mi počuť ťa, Ježišu, keď prehovorí tvoj hlas a naplň ma tvojim Duchom Svätým, aby som mohol rozpoznať pravdu tvojho slova, keď voláš k ľudstvu. Amen.

Ježiš Kristus