Križiacka modlitba (15): Vďaka za Dar Božieho Milosrdenstva

Pondelok, 19. decembra 2011 o 19:30 hod.

Moja najdrahšia dcéra, ako si prajem, aby kresťania všade vzdávali úctu Môjmu narodeniu z hĺbky svojich sŕdc. Úpenlivo si prajem, aby celé ľudstvo dovolilo Môjmu Duchu Svätému preniknúť do ich sŕdc a duší v tomto čase.

Keď oslavujete Moje narodenie, potom Moje narodenie musí byť uctievané pre to, čo reprezentuje. Pamätajte si, že si ctíte Môj dar spásy.

Preto Ma poslal Môj Otec prvýkrát.

Preto sa znova vrátim, aby Som ľudstvu ponúkol druhú šancu na vykúpenie.

Chcem, aby sa tieto Vianoce Moje deti modlili ďalšiu modlitbu.

Ó, môj Nebeský Otče, vážime si ťa a hlboko si ceníme obetu, ktorú si priniesol, keď si poslal Spasiteľa na svet.

Ponúkame ti s radosťou a vďakyvzdaním našu modlitbu s pokornou vďačnosťou za dar, ktorý teraz dávaš tvojím deťom, za dar Božieho milosrdenstva.

Ó, Bože Najvyšší, daj, aby sme boli hodní s vďakou prijať toto veľké milosrdenstvo. Amen.

Váš milovaný Spasiteľ

Ježiš Kristus