Križiacka modlitba (2): Za svetových vládcov

Piatok, 18. novembra 2011 o 21:00 hod.

Moja vrúcne milovaná dcéra, dnes nalieham na Mojich nasledovníkov, aby ponúkli túto modlitbu k záchrane úbohých detí, mučených vodcami ich vlastných krajín, ktorí sú zase pod diktátom celosvetových síl, ktoré nie sú od Boha.

Môj večný Otče, v mene tvojho milovaného Syna, Ježiša Krista, prosím, aby si ochránil tvoje deti pred prenasledovaním, ktoré plánujú globálne sily proti nevinným národom.

Modlím sa za odpustenie hriechov tých duší, ktoré sú príčinou tohto utrpenia, aby sa s pokornými a kajúcimi srdcami mohli k tebe obrátiť.

Prosím, udeľ tvojim sužovaným deťom silu odolávať takémuto utrpeniu na odčinenie hriechov sveta, skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Váš Ježiš