Križiacka modlitba (3): Zbav svet strachu

Sobota, 19. novembra 2011 o 19:00 hod.

Moja drahá milovaná dcéra, teraz ti poskytujem modlitbu, ktorá zbaví svet strachu.

Ó, môj Pane, Ježišu Kriste, úpenlivo ťa prosím, zbav svet strachu, ktorý oddeľuje duše od tvojho milujúceho srdca.

Modlím sa, aby sa duše, ktoré počas Varovania zažijú skutočný strach, zastavili a dovolili tvojmu milosrdenstvu zaplaviť ich duše, aby sa tak oslobodili a milovali ťa spôsobom, akým majú. Amen.

Váš milujúci Spasiteľ, Ježiš Kristus