Križiacka modlitba (4): Zjednoť všetky rodiny

Nedeľa, 20. novembra 2011 o 21:00 hod.

Moja dcéra, táto modlitba je dôležitá, pretože pomôže udržať rodiny spolu, aby mohli zostať v jednote v Mojom Novom Kráľovstve Raja na Zemi.

Ó, Ježišu, zjednoť počas Varovania všetky rodiny, aby mohli získať večnú spásu.

Modlím sa, aby všetky rodiny zostali spolu v jednote s tebou, Ježišu, aby sa tak mohli stať dedičmi tvojho Nového raja na zemi. Amen.

Váš milujúci Spasiteľ

Vykupiteľ ľudstva

Ježiš Kristus