Križiacka modlitba (5): Chvála Bohu Najvyššiemu

Pondelok, 21. novembra 2011 o 19:00 hod.

Moja dcéra, svet musí túto špeciálnu modlitbu ponúkať ako chválu a vďakyvzdanie Bohu Otcovi za milosrdenstvo, ktoré poskytuje celému svetu.

Ó, Večný Otče, ponúkame ti naše modlitby v radostnom vďakyvzdaní za tvoj drahocenný dar milosrdenstva celému ľudstvu.

Radujeme sa a ponúkame ti, najslávnejší Kráľ, našu chválu a úctu za tvoje láskyplné a nežné milosrdenstvo.

Ty, Bože Najvyšší, si náš Kráľ a v pokornej odovzdanosti padáme k tvojim nohám za tento dar, ktorý nám teraz prinášaš. Prosíme ťa, Bože, zmiluj sa nad všetkými tvojimi deťmi. Amen.

Váš Ježiš