Križiacka modlitba (7): Za tých, ktorí odmietajú Milosrdenstvo

Utorok, 22. novembra 2011 o 20:00 hod.

Moja drahá milovaná dcéra, Môj Príchod, aby Som ešte raz spasil ľudstvo predtým, ako príde deň Posledného súdu, je tak blízko. Moja radosť je podfarbená hlbokým utrpením kvôli tým dušiam, ktoré odmietnu Moje Milosrdenstvo.

Ty, Moja dcéra, musíš bojovať spolu s Mojou armádou milovaných detí kríža za záchranu týchto duší. Toto je modlitba, ktorú sa musíte modliť, aby ste vyprosili milosrdenstvo pre duše, ktoré sú v temnote.

Ježiš, naliehavo ťa prosím, odpusť tým hriešnikom, ktorých duše sú v takej temnote, že odmietnu svetlo tvojho milosrdenstva.

Ježišu, úpenlivo ťa prosím, odpusť im, aby si ich mohol vykúpiť z hriechov, z ktorých sa len ťažko dokážu sami vyslobodiť.

Zaplav ich srdcia lúčmi tvojho milosrdenstva a umožni im, aby sa navrátili do tvojho stáda. Amen.

Váš milovaný Ježiš