Križiacka modlitba (8): Spoveď

Utorok, 22. novembra 2011 o 20:30 hod.

Ja, Ježiš, váš Kráľ a Spasiteľ, teraz predkladám Moju modlitbu za spoveď. Túto modlitbu sa máte modliť ako úpenlivú prosbu za milosrdné odpustenie hriechov počas Varovania a po ňom.

Najdrahší Ježišu, prosím ťa o odpustenie všetkých mojich hriechov ako aj za bolesť a utrpenie, ktoré som spôsobil iným.

Pokorne ťa prosím o milosti, aby som sa stránil znova ťa urážať a aby som ti ponúkol pokánie, ktoré bude zodpovedať tvojej Najsvätejšej vôli.

Úpenlivo ťa prosím, odpusť mi každé budúce previnenie, na ktorom by som mohol mať podiel a ktoré by ti spôsobilo bolesť a utrpenie.

Vezmi ma so sebou do Novej éry mieru, aby som sa mohol navždy stať súčasťou tvojej rodiny.

Milujem ťa, Ježišu. Potrebujem ťa. Vzdávam ti úctu a všetkému, čím Si. Pomôž mi, Ježišu, aby som bol hodný vojsť do tvojho kráľovstva. Amen.

Váš Spasiteľ

Ježiš Kristus