Križiacka modlitba (9): Ponúknuť utrpenie ako dar

Pondelok, 28. novembra 2011 o 20:30 hod.

Ó, Najsvätejšie srdce Ježišovo, nauč ma akceptovať urážky v tvojom Svätom mene, keď v pokornom vďakyvzdaní hlásam tvoje slovo.

Nauč ma pochopiť, ako ma poníženie, bolesť a utrpenie privádzajú bližšie k tvojmu Najsvätejšiemu srdcu.

Dovoľ mi prijať tieto skúšky s láskou a šľachetnosťou ducha, aby som ti ich mohol ponúknuť ako dary, tak vzácne pre teba, na záchranu duší. Amen.

Ježiš Kristus