Križiacka modlitba Hodinka za mier

Ave Maria!

Drahý modlitebný bojovník,

Pokoj s tebou.

Všetkých pozývame na Globálne stretnutie Hodinka križiackych modlitieb za mier a za odvrátenie vojny misie Ježiš ľudstvu, ktoré sa bude konať 19.februára 2022 v sobotu o 14:00 hod SEČ.  

Ak nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa tu: https://bit.ly/JTMGlobalFebruary19

Zdá sa, že situácia vo svete je zo dňa na deň napätejšia. Je možné počuť vojny a chýry o vojnách. Ale nádej je v našom Pánovi Ježišovi Kristovi a v príhovore Panny Márie, Matky Spásy.

Spojme sa v tejto Modlitebnej hodinke križiackych modlitieb za mier ojme sa v tejto Modlitebnej hodinke križiackych modlitieb za mier a vyburcujme nebo s našou prosbou o pomoc. Prosme Boha Otca o jeho dar pokoja a milosrdenstva.

V tejto modlitebnej hodinke sa chceme modliť za mier vo svete, najmä pre Rusko a Ukrajinu. Chceme prosiť Boha, aby zmiernil tretiu svetovú vojnu, aby zastavil šírenie vojny a odvrátil akýkoľvek druh jadrovej vojny.
Prosíme ťa Pane, pomôž nám a prines Pokoj Zemi. 

V tomto posolstve zo 6.februára 2012, náš Pán hovorí:

Moja drahá milovaná dcéra, moji nasledovníci sa musia zjednotiť ako jedna rodina a zostať silní. Poskytnem všetkým mojim milovaným a verným nasledovníkom také milosti, aby zostali pokojní uprostred búrky. Zatiaľ čo pokračujú všemožné otrasy zeme, sú vaše modlitby v tomto čase pre Mňa útechou. Dcéra moja, pečate boli rozlomené a vojenské konflikty rýchlo vyvstanú. Modlite sa, aby mohla byť odvrátená globálna hrozba atómovej vojny, ktorá by zahubila tretinu ľudstva.

Potrebujem viacej modlitieb, deti. Som si vedomí toho, ako intenzívne sa modlíte, ale prosím, úpenlivo vás prosím, vyzvite čo možno najviac modlitebných skupín, priateľov a rodiny, aby sa modlili za mier.…“

Nasledujme teda priania nášho Pána, spojme sa všetci a spolu s rodinou a priateľmi sa modlime za svetový mier.
Toto Globálne modlitebné stretnutie bude v angličtine. Prekladatelia naživo budú prekladať v jazykoch: nemecky, francúzsky, španielsky, portugalsky, rusky/ukrajinsky, kórejsky, čínsky, slovensky, rumunsky, maďarsky, vietnamsky a kantónsky.

Pomodlíme sa svätý ruženec, križiacke modlitby a Korunku Božieho milosrdenstva za mier vo svete. augusta 2014, naša Matka Spásy nám hovorí tieto slová:

 

Moje drahé deti, naliehavo vás vyzývam, aby ste sa modlili za mier vo svete, pretože veľmi skoro budú mnohé krajiny zapletené do vojen, ktorých šírenie bude ťažké zastaviť, a mnoho nevinných životov bude zničených.….

Nech je mier váš, drahé deti a nezabudnite, že bez lásky k Bohu nemôžete nikdy nájsť ozajstný pokoj.

Boh vás žehnaj

Jesus to Mankind Global