Láska je cestou k spáse

Sobota, 5. februára 2011 o 11:50 hod.

Moja vrúcne milovaná dcéra, dnes si dostala výnimočné milosti, aby Mi umožnili pritiahnuť ťa bližšie ku Mne. Lebo len vtedy, keď budeš blízko pri Mne, budeš môcť zažiť pokoj, lásku a radosť vo svojom srdci. Len modlitbou a tým, že Mi odovzdáš svoje problémy, môžeš byť v jednote so Mnou. Keď sa odovzdáš, Moja dcéra, a budeš Mi dôverovať, pochopíš Lásku, ktorú k tebe prechovávam vo Svojom Srdci. A keď to urobíš, tvoja láska ku Mne zosilnie. Iba keď ponúkneš všetky svoje obavy a vložíš ich do Mojich Rúk, bude o ne postarané.

Skutočnú lásku k iným môžete prejaviť len vtedy, ak Ma milujete. Len skrze lásku budete požehnaní darom nazerať na iné ľudské bytosti cez Moje Srdce, ktoré je plné Lásky a Súcitu.

Len ak Mi preukážete skutočnú lásku, sa váš život zmení a vlny radosti budú prenikať do vášho každodenného života. Nikdy sa nebojte Mojej Lásky, deti. Je tu pre vás všetkých v hojnosti, len keby ste sa chceli obrátiť ku Mne a poprosiť o ňu. Keď túto Lásku dostanete, potom s ňou zaobchádzajte veľkoryso. Šírte Moju Lásku všade, aby ste Ma všetci, najmä vlažné duše, mohli pozvať do svojich duší. Toto je jediná cesta ku spáse.

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus