Ľudia nevedia, čo je ich duša – odpoveď je jednoduchá

Ľudia nevedia, čo je ich duša – odpoveď je jednoduchá

Sobota, 25. júna 2011 o 01:30 hod.

Moja vrúcne milovaná dcéra, tvoj hlas, keď je konečne počutý Mojimi zasvätenými služobníkmi po celom svete, ticho padá do tých štvrtí, ktoré nedbajú na Existenciu Boha Všemohúceho Otca.

Možno povieš, že nepočúvajú. Ale oni nemôžu počúvať, keď nepočujú. Buď teraz statočná, hovor toľkým, koľkým len môžeš. Požiadaj ľudí, aby zverejňovali správy o Mojom Slove. Volaj ich. Pros ich. Vysvetľuj im, že musia prečítať Moje posolstvá predtým, ako ich odmietnu. Pretože, až keď pocítia silu, ktorá vychádza z Mojich Božských Pier, keď Môj Duch pritiahne ich ducha, konečne pochopia, že Som to Ja, kto komunikuje so svetom.

Som smutný, Moja dcéra, z hlbokých prekážok a rozdelenia, ktoré bránia každému pokusu Mojej Blahoslavenej Matky, aj Mňa, jej drahého Syna, hovoriť prostredníctvom vizionárov k svetu.

V minulosti bola pokora trochu viac rozšírená. Dnes sa táto dôležitá čnosť vytratila. Na jej mieste je svet, v ktorom je všetko, čo vyžaruje ľudskú inteligenciu, pôvab alebo fyzickú príťažlivosť, považované za prioritu v živote ľudí. Ich duchovnosť zomrela. Oni sú, Moja dcéra, iba prázdne škrupiny. Škrupiny, ktoré keď sa rozlúsknu sú ničím. Podstata duše je to, o čo sa Moje deti musia usilovať. Je to ťažké pre mnohých ľudí, najmä pre tých, ktorých myseľ je plná ľudskej múdrosti, kde zostáva málo miesta pre duchovnú múdrosť.

Nedostatok duchovnosti, spôsobený mocou satana je taký, že ľudia sa stávajú korisťou a nechávajú svoje duše otvorené k páchaniu hriechu. Nedostatok duchovnosti alebo viery v Boha spôsobí, že duša bude zamorená podvodníkom. Kráľ klamu privádza duše k presvedčeniu, že len telo a myseľ sú navzájom prepojené, aby tvorili celok. Žiaľ, nemôžete byť úplní bez vašej duše.

Čo je vaša duša?

Mnohí ľudia nevedia, čo je ich duša. Ako ju pociťovať alebo ako ju rozpoznať. Je to vaša myseľ? Vaše svedomie? Odpoveď je jednoduchá. Vaša duša ste vy. Je to kto ste, vaše svedomie, vaše presvedčenie, vaše porozumenie, či už to predstavuje Pravdu takú, aká je, alebo pravdu, o ktorej chcete veriť, že ňou je. Nie je to samostatná súčasť vás, drahé deti, niečo, čo patrí do iného sveta. Je prítomná vo vnútri každej ľudskej bytosti.

O vašu dušu sa môžete starať nasledovaním Môjho Učenia. Môže byť zanedbaná hriechom, ktorému sa dá len veľmi ťažko vyhnúť, ale môže byť obnovená spoveďou alebo vyjadrením ľútosti a začatím odznova. Alebo môže byť zničená. Niektorí si úmyselne ničia dušu tým, že hrešia pre pôžitky a neresti tohto sveta, v plnom vedomí toho, čo robia. Iní popierajú, že majú dušu. Ich domýšľavosť ich presvedčí, že všetko vedia. Že život začína a končí na tejto Zemi.

A potom sú tú tie mladé duše, ktoré nie vlastnou vinou boli vychovávané rodičmi v časoch hojnosti, kde im po materiálnej stránke nič nechýbalo. Ich náboženstvo je založené na materiálnom zisku. Snahou o ďalšie podnety sa ich ambície stále zvyšujú, až nakoniec nebude existovať nič iné, o čo by sa mohli usilovať, kým im nebude čeliť smrť. Potom sú stratení. Bezradní. Zmätení. S hlbokým odporným pocitom vo vnútri vedia, že niečo nie je v poriadku. Duša im to hovorí, ale nevedia, ako majú odpovedať. Oni sú tí, ktorých musíte zachrániť.

Vyzývam všetkých Mojich nasledovníkov z celého sveta, aby Mi pomohli zachrániť všetky Moje úbohé deti. Viem, že vás žiadam o mimoriadny čin veľkorysosti z vašej strany. Je to obrovská zodpovednosť. Ale poslušnosťou Mojej Najsvätejšej Vôli Mi pomôžete zachrániť väčšinu sveta pred zovretím satana a hrôzou, ktorou vládne.

Choďte teraz vpred, Moji nasledovníci, vy všetci a šírte Moje Slovo unavenému, pomýlenému a sklamanému svetu. Moje milosti budú vyliate na každého z vás, hoci len pre jedno obrátenie – pre jednu dušu, ktorá môže uniknúť hrôze pekla.

Všetkých vás milujem. Objímam vás, Moji nasledovníci, Moje predrahé deti, nech ste kdekoľvek. Akú úľavu Mi denne prinášate. Ako Ma utešujete. Teraz Mi prineste viac duší.

Váš Božský Vykupiteľ
Spasiteľ celého ľudstva
Ježiš Kristus