Ľudstvo čelí konečnej očiste

Štvrtok, 11. novembra 2010 o 00:20 hod.

Áno, moja milovaná dcéra, som to Ja. Ty a ja budeme bok po boku pracovať a pripravovať svet na časy, ktoré teraz prichádzajú na ľudstvo, ako zem vstupuje do konečnej očisty.

Je dôležité, aby sa táto očista uskutočnila, pretože bez nej nie je možný večný život pre moje deti. Prídu ťažkosti, ktorým budú čeliť všetky moje deti, ale predovšetkým moji nasledovníci, ale toto je časť bitky, ktorá musí byť vybojovaná pre záchranu duší.

Uvoľni sa. Dovoľ svojmu srdcu pocítiť moju lásku, dcéra moja. Prijmi ju, ako môj dar. Budeš prekvapená, ale Ja som tvojou rodinou. Ty si u Mňa doma v mojom kráľovstve. Máš teraz naplniť poslanie. Chyť Ma za ruku a Ja vezmem tvoju myseľ, aby som ťa viedol, aby si priviedla moje deti späť do môjho Najsvätejšieho Srdca. Teraz si odpočiň, dieťa moje.

Váš milujúci Ježiš Kristus
Váš milujúci Spasiteľ