Manželstvo nie je prijateľné pred mojím oltárom, ak je medzi dvoma osobami rovnakého pohlavia

Piatok, 15. februára 2013 o 22:10 hod.

Moja drahá milovaná dcéra, táto misia sa musí pohnúť ďalej, aby zaujala a oslovila tých, ktorí neveria v moje učenie, a tých, ktorí sa považujú za kresťanov, ale uznávajú ma len v malom.

Ich ľahostajnosť je zraňujúca. Ich výklad môjho učenia, ktorý potom prekrútili tak, aby vyhovoval ich svetskému životnému štýlu, je najhoršou formou zrady mňa, ich Ježiša.

Mladí, ľudia v strednom veku a starí, všetci takzvaní nasledovníci kresťanstva, ma urážajú ich vlastnou oslabenou verziou, o ktorej si myslia, že je prijateľná pre Boha. Vytvorili si novú náuku, vlastnú sebe, ktorá vyhovuje ich životnému štýlu. Potom veria, že sa stále môžu páčiť Bohu, a že ich náuka je pre neho prijateľná.

Vedzte, že iba pravda je Bohu milá. Snahy upokojiť ho zostanú bez odozvy. Boh nikdy neprijme klamstvo. Nič, nech by to bolo akokoľvek dobre oblečené, a odeté do krásneho jazyka, čo propaguje nové koncepcie kresťanstva, a prijímanie a tolerovanie hriechu, nebude prijaté v očiach vševidiaceho Boha. Nikdy neprijme nové zákony, ktoré oslabujú sviatosti, ktoré som ustanovil Ja, Ježiš Kristus, Spasiteľ sveta.

Zachránil som vás, aby som vám pomohol oslobodiť sa od moci, ktorú má satan nad ľudskými srdcami. Dobrovoľne som sa vzdal môjho života, aby som vás zachránil a oslobodil z reťazí, ktorými vás spútal satan a pekelné ohne. To znamená, že peklo už nad vami nemalo moc, pretože ste dostali slobodu vybrať si život v mojom kráľovstve, alebo smrť v pekelnej priepasti.
Ale čo robí človek v dnešnom svete, aby sa mi odvďačil za tento mimoriadny dar? Snažia sa ospravedlniť hriech v mojich očiach. Predkladajú predo mňa pohoršujúce hriechy a prosia ma, aby som prijal klamstvá a nepravdy. A čo je ešte horšie, chcú si rôznymi spôsobmi prispôsobiť moje sväté sviatosti, aby vyhovovali ich potrebám, a potom mi predkladajú ohavnosť. Manželstvo nie je prijateľné pred mojím oltárom, ak je medzi dvoma osobami rovnakého pohlavia. Napriek tomu to robia a urážajú ma. Prosia ma, aby som prijal hriech tým, že ospravedlňujú previnenia proti prikázaniam môjho Otca. Snažia sa sami seba presvedčiť, že je to pred Bohom prijateľné, hoci to nikdy nemôže byť prijateľné.

Všetky Božie zákony sú vytvorené v nebi. Hriech je hriechom v Božích očiach a nikdy ho nemožno ospravedlniť ľudským vysvetlením.

Práve pomýlené zmýšľanie týchto moderných zástancov kresťanstva, ktorí sa na každom kroku snažia zmeniť a prispôsobiť si učenie kresťanstva, poškodzuje moju Cirkev. Spôsobuje to strašný zmätok.

Zosmiešňujú Boha a moju smrť na kríži.

Takto sa kresťania vracajú k pohanstvu a tento prechod môže byť rýchly. Falošní bohovia, falošné chrámy, falošné náboženstvá majú jedno spoločné. Ich stúpenci si uctievajú boha, ktorého vytvorili ľudské ruky. Takéto náboženstvá urážajú Boha a v jednej cirkvi, v slobodomurárskych chrámoch, vzdávajú hold nie Bohu, ale šelme.

To je cena za slobodu, ktorú som svetu daroval svojou smrťou na kríži. Preto svet musí prijať pravdu a nestať sa obeťou klamstva, ktoré bude medzi vás časom zasievať šelma.

Váš Ježiš