Manželstvo rovnakého pohlavia

Proroctvo o tom, ako budú cirkvi nútené pripúšťať manželstvá osôb rovnakého pohlavia a kňazi budú nútení ich žehnať v Božích očiach.

 

***

 

Keď sa  pokúsia vytvoriť sviatosť v mojich cirkvách, s opovrhnutím oni povedia, že bolo to kvôli právam párov rovnakého pohlavia

Nedeľa 21. októbra 2012 o 10.05 hod

Moja vrúcne milovaná dcéra, vízia, ktorú som dovolil, aby ti bola ukázaná, duše rútiace sa do pekla, nebola, aby ťa vystrašila. Namiesto toho to bolo ukázať ti realitu. Týmto spôsobom budeš teraz rozumieť ako trpím, každý deň, keď sa pozerám na duše padajúce do hlbín pekla.

Ach, keby ľudia vedeli hrôzu pekla, a spôsob, akým šelma pohltí také duše, by sa vyhli hriechu za každú cenu. Tieto isté duše ešte môžu byť zachránené, Moja dcéra skrze modlitbu Milosť imunity. Tým, že to robíte, vy, Moji učeníci, Mi prinesie úľavu od tejto hroznej srdcervúcej pohromy.

Tí, ktorí zomrú v smrteľnom hriechu sú určení pre ohnivé plamene. Mnohí páchajú tieto hriechy, v presvedčení, že v prípade, že je naozaj Boh, potom, On je milosrdný. A tak, oni pokračujú v hrešení, dovtedy ospravedlňujú svoje hriechy a tak oni sa stali, nakoniec, v ich očiach byť bez následkov.

Povedia, že nemali na výber, pretože ich hriech bol nevyhnutný ku dobru ostatných.

O hriechu vraždy povedia, že to bolo, aby pomstili smrť iného.

O hriechu prostitúcie povedia, že to bolo, aby pomohli svojej rodine položiť jedlo na stôl.

O hriechu potratu povedia, že je to v prospech života matky a urobiť jej život jednoduchší. V prípade sexuálnej deviácie povedia, že je to len prirodzená vec.

V prípade tých, ktorí sa zúčastňujú na okultných praktikách povedia, že je to len neškodná zábava, avšak oni uctievajú šelmu, keď to robia.

Keď prenasledujú ostatných a zničia nie iba ich meno, ale ich živobytie, povedia, že to bol nutný trest, za hriechy iných.

Keď zničia inú osobu v mysli, tele a duši prostredníctvom diktatúry, povedia, že to bolo pre ich vlastné dobro.

Keď sa pokúsia vytvoriť Sviatosť, v Mojich Cirkvách, s opovrhnutím povedia, že to bolo kvôli právam párov rovnakého pohlavia, ktorí majú rovnaké práva ako ostatní.

Keď zničia Moju Cirkev, zvnútra, povedia, že všetky cirkvi sú si rovné. Budú používať výhovorku, že je len jeden Boh, aby mohli zaviesť pohanskú cirkev.

Títo hriešnici sú stratené duše o ktorých hovorím.

Aby ste im pomohli musíte sa im najprv pozrieť do ich očí. Myslite na ne ako na vaše deti alebo ako na vašich bratov a sestry. Viďte ich očami Boha. Potom budete cítiť lásku. Ale hrôza vás naplní, pretože poznáte vo svojich srdciach, hrôzu, ktorej budú čeliť. Ako sa musíte modliť, aby oni uvideli pravdu čoskoro.

Ako sa musíte modliť za spásu týchto duší.

Každé dieťa Božie, vrátane tých, ktorých duše sú čierne, je milované.

Ich hriechy musia byť zničené, predtým, než všetky Božie deti sa môžu spojiť, ako jedna rodina, v Mojom Novom Kráľovstve.

Tebe, Moja dcéra, boli dané všetky milosti a munícia k zničeniu hriechu a k záchrane, nie iba tvojej vlastnej duše, ale duší ostatných.

Ďakujem ti, Moja dcéra, že si odpovedala na Moje volanie.

Máš urobiť veľa práce.

Váš Ježiš

***

 

Odpadlíkom v katolíckej cirkvi: Uctievajte zákon mojej cirkvi a budete potrestaní

Piatok 3. augusta 2012 o 16,45 hod.

Moja vrúcne milovaná dcéra, zem sa bude už čo nevidieť otriasať, keď hnev môjho Otca dopadne na tie národy, ktoré sa vzpierajú zákonom môjho Otca.

Nepreukáže žiadne zľutovanie, keďže jeho trpezlivosť je skúšaná až do krajnosti. Ich hriechy v sebe zahŕňajú potraty, vraždy, zákony, snažiace sa podkopať kresťanstvo, manželstvá osôb rovnakého pohlavia a uctievanie falošných bohov.

Potom sú to odpadlíci v mojej Cirkvi, ktorí hrozia Ma zaprieť.

Zapierajú Ma, keď sa snažia vzdialiť od mojej Cirkvi a pokúšajú sa vytvárať nové zákony, ktoré sú v rozpore s mojou svätou vôľou.

Odvrhnem ich kvôli ich nevernosti. Ich pokusy zaviesť normy, zakladajúce sa na hriechu pýchy, zmyselnosti a svetskej ctižiadostivosti, nebudú tolerované.

Mysleli si snáď, že by im bolo dovolené, aby vzdialili Božie deti od mojej Cirkvi na zemi a vyhli sa pritom ruke môjho Otca?

Mysleli si snáď, že stoja nad zákonmi môjho Otca?

Oni nemilujú Boha, oni milujú seba.

Protivia sa Mi svojim verejným odmietaním ustanovení katolíckej Cirkvi, nemajúc v sebe dostatok pokory. Znamená to, že svojimi nehanebnými požiadavkami, kde sa snažia nanútiť mojej Cirkvi, aby prijala nariadenia, ktoré Ma urážajú, sa sami uvrhli do temnoty.

Ich sľuby, ktoré dali Cirkvi, sú bezvýznamné. Porušili svoj sľub, že si budú ctiť a poslúchať moju Cirkev. Pokiaľ sa nebudú kajať a neprídu späť do môjho tela, mojej Cirkvi na zemi, nemajú právo samých seba nazývať služobníkmi v mojej Cirkvi. Boli ste varovaní. Vyvrhnem vás do pustatiny. Budete potrestaní, ak znesvätíte ustanovenia mojej Cirkvi.

Váš Ježiš

 

***

 

Aj z Bergogliových pier sme mohli počuť, že homosexuáli „majú právo byť v rodine“. Dodal, že „sú Božie deti a majú právo na rodinu“

„František“ „za“ civilné zväzkyy osôb rovnakého pohlavia. „Sú Božie deti a majú právo na rodinu“

V stredu videl pápež režiséra, ktorý priniesol dokument s názvom „František“ na medzinárodný filmový festival v Ríme, informoval vatikánsky denník „L’Osservatore Romano“.

Film zobrazuje homosexuálny pár, ktorý vychováva tri malé deti. Jeden z mužov rozpráva o svojom rozhovore s Františkom, ktorý im odporučil, aby priviedli deti na faru bez ohľadu na názory iných ľudí.

Po relácii sa ukáže v španielčine pápežov komentár, že homosexuáli „majú právo na rodinu“. „Nikto by kvôli tomu nemal byť vyhodený a trpieť,“ poznamenal.

***

 

https://www.ta3.com/clanok/1195145/su-to-bozie-deti-papez-podporil-partnerstva-homosexualov.html

https://www.rmf24.pl/fakty/swiat/news-papiez-franciszek-poparl-legalizacje-zwiazkow-partnerskich-p,nId,4807379#crp_state=1

https://www.teraz.sk/spravy/papez-prvykrat-verejne-podporil-regi/501991-clanok.html

https://svetkrestanstva.postoj.sk/63822/papez-frantisek-sa-vyjadril-v-prospech-homosexualnych-zvaezkov

***

 

Rakúski biskupi chcú požehnať zväzky osôb rovnakého pohlavia, tvrdí autor „príručky“ v tejto veci

Rakúski hierarchovia zadali vypracovanie knihy, ktorá by ospravedlňovala formálne požehnanie vzťahov osôb rovnakého pohlavia, uviedol otec Ewald Volgger, spoluautor a editor štúdie s názvom Benediction of Same-Sex Partnerships. Podľa neho pozícia bola vytvorená ako odpoveď na žiadosť liturgického výboru biskupskej konferencie.

https://tvfilmvideohudba.wordpress.com/2020/06/02/rakuski-biskupi-heretici-v-knihe-ziadaju-pozehnavat-a-schvalovat-homosexualne-vztahy/https://www.rmf24.pl/fakty/swiat/news-papiez-franciszek-poparl-legalizacje-zwiazkow-partnerskich-p,nId,4807379#crp_state=1

 

***

 

Nemecko: Biskupi chcú požehnať homosexuálne zväzky. Plán je pripravený.

Nemecké biskupstvo plánuje uskutočniť ďalšie veľké zmeny. Tentokrát bola v centre pozornosti otázka celibátu a sexuálnej morálky, hlavne pokiaľ ide o homosexualitu. Na vývoj revolučných riešení má dohliadať biskup Stephan Ackermann, podporovateľ radikálneho precenenia v katolíckej vede.

https://svetkrestanstva.postoj.sk/78470/organizovane-pozehnavanie-homozvaezkov-poburilo-aj-progresivneho-sefa-biskupov

hhttps://www.christianitas.sk/schizma-v-nemecku-je-realne-v-praxi-aj-ked-nebola-vyhlasena-oficialne/

https://www.pch24.pl/niemcy–biskupi-chca-blogoslawic-homo-zwiazki–plan-jest-gotowy,64898,i.html

https://dennikn.sk/minuta/811341/

https://www.christianitas.sk/ak-nemecki-biskupi-prejdu-do-schizmy-prichadza-do-uvahy-reichskonkordat/