Matka Spásy: Keď sa vám zdá, že časy sú ťažké alebo bolestivé, deti, vždy sa na mňa obráťte

Nedeľa, 22. apríla 2012 o 10:00

Moje dieťa, môj Syn je taký šťastný, že jeho milovaná armáda poslúcha jeho sväté želania a modlí sa jeho križiacke modlitby.

Tieto modlitby sú určené pre modernú dobu, aby pomohli všetkým Božím deťom hľadať ochranu, ktorú potrebujú na zvládnutie ťažkých časov, ktorým čelí toľko duší.

Keď sa vám zdá, že časy sú ťažké alebo bolestivé, deti, vždy sa na mňa obráťte, vašu milovanú Matku, aby som sa za vás prihovárala u môjho drahého Syna.

Vždy pamätajte na to, že vaše osobné obety, prinášané Bohu, pomáhajú zachrániť mnoho duší na zemi.

Vaše modlitby sú vždy počuté.

Nikdy nie sú odignorované, ale sa vybavujú podľa vôle môjho Otca.

Preto musíte byť trpezlivé, deti. Vždy plne dôverujte môjmu Synovi.

Odovzdajte mu všetky svoje obavy a utrpenie, potom musíte veriť, že on sa o všetko postará.

Pre tých z vás, veriacich, ktorým je ťažké modliť sa alebo udržiavať svoju lásku k môjmu Synovi živú, tu je špeciálna Križiacka modlitba (47), ktorá vám pomôže opätovne roznietiť vašu lásku k Ježišovi.

Križiacka modlitba (47): Za opätovné vzplanutie mojej lásky k Ježišovi
„Ó, blahoslavená Matka, Matka Spásy celého sveta, oroduj za mňa, aby opäť vzplanula moja láska k Ježišovi. Pomôž mi cítiť plameň jeho lásky, aby tak naplnil moju dušu.
Pomôž mi, aby som viac miloval Ježiša. Oroduj za mňa, aby zosilnela moja viera, láska a oddanosť k nemu.
Rozptýľ všetky pochybnosti, ktoré ma sužujú a pomôž mi, aby som jasne videl Božie svetlo pravdy, ktoré vyžaruje z tvojho milovaného Syna, Spasiteľa celého ľudstva. Amen.“

Choďte v pokoji, deti. Pamätajte, že keď ma budete zo srdca prosiť, aby som sa za vás modlila, ja, Matka Spásy, predložím vašu prosbu môjmu milovanému Synovi.

Nikdy neprehliadnem ani jednu žiadosť, keď bude v súlade so želaniami môjho Syna a podľa Svätej vôle Otca.

Učte sa viac dôverovať, deti. Keď dôverujete môjmu drahému Synovi, preukazujete mu svoju lásku.

Ak je vaša láska slabá, potom bude slabá aj vaša dôvera k nemu.

Len tí z vás, ktorí sa pokoria pred mojím Synom, budú požehnaní milosťami, ktoré dostanú na posilnenie svojej viery.

Nikdy sa nevzdávajte, keď pociťujete zúfalstvo.

Zúfalstvo vytvára zlý.

Len sa obráťte na mňa a ja sa budem modliť, aby sa do vašej duše vrátil pokoj.

Keď to urobíte, budete schopní odmietnuť pokušenia, ktoré na vás zlý kladie, a stanete sa slobodnými.

Vaša blahoslavená Matka
Kráľovná anjelov
Matka Spásy