Matka Spásy: Modlite sa ruženec naprieč všetkými národmi od dnešného dňa až do Veľkonočnej nedele

Piatok, 9. marca 2012 o 19:15

Moje milé dieťa, ako plačem, keď vidím, ako sa stupňuje nenávisť nielen voči tebe, ale aj voči svätému slovu môjho milovaného Syna, Ježiša Krista.

Teraz vieš, ako trpel v Getsemanskej záhrade a ako trpí aj dnes, keď každý jeho pokus zasiahnuť, aby zachránil duše, je zmarený zlým.

Keďže sa teraz pripravujú vojny, je dôležité, aby sa môj svätý ruženec modlil každý deň pred Veľkou nocou.

Deti, ak by ste mohli každý deň v týždni zasvätiť môjmu svätému ružencu, pričom každý piatok by ste sa modlili štyri sväté ružence, od dnešného dňa až do Veľkej noci, sa môže a zmierni veľa skazy vo svete.

Môj Syn je taký šťastný z tých, ktorí prijímajú jeho sväté slovo s láskou a čistotou srdca.

Veľké milosti dostávajú tie čisté duše, ktoré mu úplne dôverujú bez akýchkoľvek pochybností v srdci.

Vy, moje deti, ste Zvyšok, malá hŕstka veriacich, ktorí pomôžu zväčšiť armádu, ktorá je teraz potrebná na odstránenie hriechu vo svete.

Vaše modlitby, a najmä môj najsvätejší ruženec, sú zbraňami potrebnými na zničenie zlého a tých, ktorých infikuje v každom kúte zeme.

Choďte teraz, deti moje, a zorganizujte celosvetové modlitby, aby sa môj ruženec modlil vo všetkých krajinách od dnešného dňa až do Veľkonočnej nedele.

Choď v pokoji, dieťa moje. Milosti, ktoré teraz dostávaš, ti pomôžu zvládať každodenné útoky satana, pretože jeho hnev voči tomuto dielu narastá.

Vaša nebeská Matka
Matka Spásy