Matka Spásy: Modlite sa za pápeža Benedikta XVI., ktorému hrozí vyhostenie z Ríma

Utorok, 20. marca 2012 o 20:30

Moje dieťa, nastalo ticho ako ticho pred búrkou, pretože Katolícka cirkev bude čoskoro ponorená do krízy.

Vyzývam všetky svoje deti na celom svete, aby sa modlili za pápeža Benedikta XVI., ktorému hrozí vyhostenie z Ríma.

On, najsvätejší námestník Katolíckej cirkvi, je v mnohých kruhoch vo Vatikáne nenávidený.

Diabolské sprisahanie, ktoré sa plánuje už vyše roka, sa čoskoro prejaví na celom svete.

Modlite sa, modlite sa, modlite sa za všetkých svätých Božích služobníkov v Katolíckej cirkvi, ktorí budú prenasledovaní kvôli veľkému rozdeleniu v Cirkvi, ku ktorému čoskoro dôjde.

Svedkom veľkého rozkolu bude celý svet, ale nebude to vidieť okamžite.

Falošný pápež čaká, aby sa mohol svetu odhaliť.

Deti nenechajte sa oklamať, pretože on nebude od Boha.

Kľúče od Ríma boli vrátené môjmu Otcovi, Bohu Najvyššiemu, ktorý bude vládnuť z nebies.

Veľká zodpovednosť bude uložená všetkým tým svätým kňazom, biskupom a kardinálom, ktorí vrúcne milujú môjho Syna.

Budú potrebovať veľa odvahy a božskej statočnosti, aby viedli duše k Novému raju.

Proti každému úsiliu týchto svätých učeníkov pripraviť duše na Druhý Príchod môjho drahého milovaného Syna bude stáť druhá temná strana.

Naliehavo vyzývam všetky svoje deti, aby sa modlili za potrebnú silu, pretože antikrist a jeho partner falošný prorok sa dostanú do popredia.

Musíte ma prosiť, Matku Spásy, o modlitby, aby bola Katolícka cirkev zachránená a aby bolo zachránené pravé slovo môjho Syna.

Pravda o prísľube môjho Syna, že sa vráti vo veľkej sláve, bude zmanipulovaná.

Vám, moje drahé deti, bude predložená séria neprávd, ktoré budete musieť ctiť a prijať v mene môjho svätého Syna.

Moja križiacka modlitba (38) sa musí modliť počas ďalšieho mesiaca každý jeden deň, aby sa zabezpečilo, že svätí Boží kňazi nenaletia na podlý klam, ktorý plánuje falošný prorok a jeho nasledovníci.

„Ó, blahoslavená Matka Spásy, prosíme ťa, oroduj v týchto ťažkých časoch za Katolícku cirkev a nášho milovaného pápeža Benedikta XVI., aby sa zmiernilo jeho utrpenie. Prosíme ťa, Matka Spásy, prikry svojim svätým plášťom vysvätených Božích služobníkov, aby im boli dané milosti ostať silní, verní a statoční počas skúšok, ktorým budú vystavení. Oroduj taktiež za to, aby sa postarali o svoje stádo v súlade s pravým učením Katolíckej cirkvi.
Ó, svätá Božia Matka, udeľ nám, tvojmu Zvyšku cirkvi na zemi, dar vodcovstva, aby sme tak mohli pomáhať privádzať duše do kráľovstva tvojho Syna.
Prosíme ťa, Matka Spásy, udržuj podvodníka ďaleko od nasledovníkov tvojho Syna, aby tak vo svojom úsilí uchrániť si svoje duše boli schopní vojsť bránami Nového raja na zemi. Amen.“

Choďte, deti, a modlite sa za obnovu Cirkvi a za bezpečnosť tých zasvätených služobníkov, ktorí budú trpieť pre svoju vieru pod nadvládou falošného proroka.

Mária, Matka Spásy