Matka Spásy: Musíte bojovať proti každému zákonu a každému dôvodu, ktorý presadzuje potraty

posolstvo zo soboty, 19.januára 2013 o 20:45 hod 

 

Moje dieťa, keď sa vystupňujú zlovoľné činy v spôsobe, akým sa národy  pokúsia zaviesť potraty, Duch Svätý zostúpi na Božie deti, aby získali odvahu sa brániť.

Potraty sú najťažším hriechom v očiach môjho Otca. Nemôže Mu byť predložený žiadny dôvod, ktorý by ospravedlnil tento ohavný čin proti Božiemu stvoreniu. Potraty sú potupou posvätného stvorenia ľudstva a prinášajú so sebou strašný trest.

Bude predložený každý dôvod, aby ospravedlnil potraty vo vašich krajinách, ale nič ich nikdy nebude môcť urobiť prijateľnými Bohu. Nikto nemá právo zasahovať do daru života stvoreného Bohom, Stvoriteľom všetkého, čo je.

Mnohé úbohé duše veria, že prejavujú súcit, keď ospravedlňujú potraty, ale všetko, čo robia, je, že ospravedlňujú vraždu, ktorá je ťažkým hriechom. Musíte bojovať proti každému zákonu a každému dôvodu, ktoré presadzujú potraty, a musíte chrániť život Božích detí v lone ich matiek. Nikdy nesmiete mať strach, keď hlásate posvätnosť života.

Modlite sa, modlite sa, modlite sa za tie duše, ktoré nemôžu prijať dôležitosť života a posvätný čin Božieho stvorenia. Tieto duše potrebujú vaše modlitby a trpezlivosť. Ukážte im, že neprijmete ich požiadavky, ktoré by vás nechali tolerovať vraždu nenarodeného Božieho dieťaťa.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy