Matka Spásy: Prebuďte sa deti. Musíte prijať pravdu

Sobota, 3. marca 2012 o 14:33

Moje dieťa, dnešné utrpenie môjho Syna sa rovná jeho utrpeniu, keď bol na zemi.

Bolesť, ktorú vtedy znášal a ktorá mu spôsobila najväčšie muky, nebolo jeho ukrižovanie, ale spôsob, akým bol odmietnutý.
slovo je dnes odmietané rovnako ako bolo vtedy.

Dnes je zosmiešňovaný spôsobom, ktorý prináša slzy a utrpenie nielen mne, jeho milovanej Matke, ale aj jeho oddaným nasledovníkom na zemi.

Aké bolestné je vidieť, koľko Božích detí sa odvrátilo od svätých sviatostí a učenia Cirkvi.

Tak veľa duší je stratených. Úpenlivo vás prosím, deti, aby ste zdvihli kríž môjho Syna a išli príkladom.

Prijmite môjho Syna s jednoduchosťou srdca.

Milovať môjho Syna a ctiť si môjho večného Otca je veľmi jednoduché, deti.

Nikdy neanalyzujte slovo môjho Syna.

Jednoducho nasledujte jeho učenie, ktoré sa nikdy nezmenilo.

Počúvajte slová môjho Syna, ktoré k vám teraz hovorí z nebies.

Vyzýva vás, aby ste pripravili svoje duše na jeho Druhý Príchod.

Keď s vami teraz hovorí, robí to zo svojej lásky k ľudstvu.

Jeho sväté slovo bude živiť vaše duše a znovu ich posilní.

Neodmietajte teraz jeho volanie k vám.

Chce zachrániť každú jednu dušu. Ale aby to mohol urobiť, musí vám pripomenúť rozdiel medzi správnym a nesprávnym.

Mnohí z vás nie sú vedení ani informovaní o závažnosti hriechu.

Tolerancia vo vašej spoločnosti a v cirkvách znamená, že to, čo mnohí z vás považujú za bezvýznamné, môže byť v Božích očiach vážnym hriechom.

Cirkev je v tomto čase vo veľkej temnote a už mnoho rokov je terčom podvodníka.

Môj Syn musí teraz zasiahnuť a viesť vás, pretože rozkol v Cirkvi čoskoro vypukne.

Prebuďte sa, deti. Musíte prijať pravdu.

Svet sa teraz zmení na nepoznanie.

Bolo k vám v minulosti vyslaných mnoho poslov, aby vás pripravili na túto udalosť.

Toto sú posledné varovania, ktoré dostáva ľudstvo, aby sa mohlo pripraviť na veľké milosrdenstvo môjho Syna.

Po jeho Božom milosrdenstve, keď otvorí oči celému ľudstvu, aby bolo svedkom svojich hriechov, dá mu ešte trochu času, aby hľadalo vykúpenie.

Potom dostanete pokyn, aby ste pripravili svoje duše na Druhý Príchod Krista, môjho milovaného Syna, ktorý príde opäť v sláve, ako bolo predpovedané.

Matka Spásy