Matka Spásy: Všetci, ktorí podporujú potraty a sú zodpovední za ich zavádzanie, sú vinní smrteľným hriechom

 

posolstvo z utorka 18.decembra 2012 o 18:45 hod

 

Moje drahé dieťa, najposvätnejšie stvorenie môjho milovaného Otca, život detí v lone ich matiek, sa chystá byť zahubený po miliónoch všade vo svete.

Zloduch ovplyvnil vlády vo všetkých častiach sveta, aby zaistil nielen to, aby sa potraty akceptovali, ale aby sa na ne nazeralo ako na niečo dobré.

Koľko sĺz sa prelieva teraz v nebi. Všetci anjeli a svätí skláňajú v smútku svoje hlavy.

Božie deti budú zabíjané vo veľkom počte v čase, keď sa začína Veľké súženie.

Dôjde k nárastu vojenských konfliktov, hladomorov, vrážd a samovrážd. Avšak je to práve hriech potratu, ktorý u môjho Otca vyvoláva hnev, ktorý je omnoho väčší, ako je to takmer pri ktoromkoľvek inom hriechu.

Štáty, ktoré sú zástancami potratov, budú veľmi trpieť rukou Boha. Ich krajiny budú roniť slzy, keď uvidia svoj trest. Všetci tí, ktorí sú zodpovední za zavádzanie takéhoto ohavného zločinu, potrebujú veľa modlitieb.

Moje dieťa, je dôležité, aby sa každý modlil môj posvätný ruženec každý piatok až do posledného týždňa mesiaca januára 2013, aby sa zastavilo šírenie potratov.

Všetky deti, zabité v lone matiek, sa stávajú anjelmi v kráľovstve môjho Otca. Oni sa denno denne modlia za každú matku, ktorá vedome a bez váhania pristúpila k ukončeniu života svojho dieťaťa v nej. Ich modlitby sú použité na záchranu duší týchto ich matiek.

Všetci, ktorí podporujú potraty a sú zodpovední za ich zavádzanie, sú vinní smrteľným hriechom.

Modlite, modlite, modlite sa za takéto hriešnice, pretože ony potrebujú veľmi naliehavo Božie milosrdenstvo.

Vaša milovaná Matka
Matka Spásy