Mnohí nebudú dosť silní, aby bojovali proti potratom, eutanázii a proti manželstvám rovnakého pohlavia

posolstvo z 15.apríla 2013 o 18:20 hod

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, nepriatelia Boha teraz povstávajú vo veľkých počtoch, v každom národe, aby odopreli poslušnosť Božím zákonom.

V každej krajine a v každej cirkvi bude zavedených mnoho nových zákonov. Väčšina zákonov bude proti učeniu, ustanovenému vo svätej Biblii. Každý druh hriechu bude schválený zákonom, a temnota šelmy pokryje svet. Tí, ktorí budú odporovať týmto zákonom, budú odmietnutí ako pomätení a napádaní démonmi. Ich hlasy budú prekričané tými, ktorí prijímajú zosvetštenie, ako by bolo skutočným náboženstvom. Použijú každý intelektuálny argument, aby presadili ich ohavné zákony, a mnohých oklamú, pretože použijú ľudské práva ako nástroj na kontrolu ostatných.

Mnohí nebudú dosť silní, aby bojovali proti potratom, eutanázii a proti manželstvám rovnakého pohlavia. Potom, akonáhle tieto zákony stúpia do platnosti, katolícka cirkev ohlási reformu k uznaniu všetkých ľudských práv a všetkých náboženstiev. Potom bude nasledovať hrozné rozdelenie medzi tými, ktorí sú požehnaní darom rozpoznávania, daným im Duchom Svätým a tými, ktorých jedinou túžbou je milovať seba samého a ktorí Boha odmietajú. Oni vidia Boha a moje učenie ako na prekážku, aby žili to, o čom veria, že je slobodný životný štýl.

Mocná celosvetová elitná organizácia, ktorá prenikla do každého kúta sveta, plánuje nové cirkevné zákony a spriada  sprisahania, ako zvrhnúť vodcov, zatiaľ čo v rovnakej chvíli vymýšľa vojny, ktoré prinesú zničenie. Sú tak pyšní a ich vernosť ku zbožňovaniu Satana je tak veľká, že veria, že sú nenahraditeľní. Ako len budú musieť trpieť pre ich zlé činy. Akonáhle uveria, že môžu kontrolovať ostatných a uplatniť svoje chytré plány na iných, budú zrazení rukou môjho Otca. Bude im dané len toľko času, aby sa obrátili. Potom zaútočia jeden na druhého a vzájomne sa zničia. Ak by sa aj naďalej viazali na Zlého, tak miera ich utrpenia ani ku koncu nebude stačiť, aby ich donútila uvidieť, čo leží pred nimi.

Mnohí ľudia, ktorí v Boha neveria, si sprvu všimnú len nemnoho z týchto udalostí. Až ich sloboda bude obmedzená, budú sa otvorene búriť proti nespravodlivosti v ich národoch. Potom si uvedomia hrôzu, ktorá bola vytvorená, pretože Božie Svetlo vyhaslo. Namiesto neho bude temnota, prázdnota, hlad a nedostatok lásky. Len potom budú ľudia kričať o Božie milosrdenstvo. Budem tam a čakať, aby som im dal útechu a zachránil ich úbohé, vystrašené duše.

Váš Ježiš