Modlite sa za ochranu Cirkvi môjho Syna

 10. februára 2015 o 14:36 hod

Moje drahé deti, je dôležité, aby ste sa všetci modlili Križiacke modlitby a môj najsvätejší ruženec ako časť vašich každodenných modlitieb. Môžete si zvoliť akékoľvek modlitby, ktoré si vyberiete, nie nevyhnutne všetky modlitby, ale tie, ktoré zodpovedajú vášmu prianiu. Môj najsvätejší ruženec sa musíte modliť každý deň, proti vplyvu Zlého.

Modlitba vás privádza bližšie k Bohu a ochraňuje duše všetkých, ktorí prosia o pomoc môjho Syna proti moci podvodníka. Modlitba je najväčšou zbraňou proti zlu a nesmiete nikdy podceňovať moc, ktorú vytvára.

Modlite sa za ochranu Cirkvi môjho Syna a proste môjho Syna, aby poskytol milosrdenstvo každému, kto sa ju pokúša ukrižovať. Táto cirkev – Telo a Chrám môjho Syna – je cestou, prostredníctvom ktorej bude všetka sláva daná Bohu. Učenie, Slovo a svätá Eucharistia, ktorá je Telom a Krvou môjho Syna, Ježiša Krista, boli dary, dané ľudstvu pre záchranu duší. Musíte sa držať
Pravdy a pripraviť sa prijať milosrdenstvo môjho Syna.

Naliehavo vás žiadam, aby ste sa modlili za duše, ktoré vyvracajú Pravdu, a úpenlivo proste môjho Syna, aby vylial milosrdenstvo na ich duše. Môj Syn je život. Všetok život pochádza z Neho. Odmietnite môjho Syna, a nedostanete život v jeho prichádzajúcom kráľovstve.

Môj Syn ma požiadal, aby som prosila o vaše modlitby za duše tých, ktorí Ho odmietnu. Vypočuje modlitby, ktoré mu ponúknete za všetkých vašich milovaných a za tých, ktorí nebudú schopní prijať Svetlo, až bude žiariť ako maják a pokrývať ľudstvo.

Duše, ktoré sú zapálené láskou a pokorou, nutnou k prijatiu môjho Syna, sa budú radovať. Tí,
s temnotou vo svojej duši, sa budú Svetlu vyhýbať, pretože zistia, že je bolestivé uvidieť Pravdu. Modlite sa oddnes každý deň celým svojím srdcom za duše, ktoré najviac potrebujú milosrdenstvo
môjho Syna.

Bez vašich modlitieb budú mnohí stratení a budú naveky túžiť po spoločnosti môjho Syna,
ale nikde Ho nenájdu. Zanechávam vám svoju lásku, ochranu a pokoj. Prosím, odpovedzte na moje volanie o záchranu duší.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy