Moja bolesť a utrpenie dnes

Streda, 22. decembra 2010 o 02:40 hod.

Moja dcéra, hrozne trpím za hriechy ľudstva a za kruté odmietanie Mojej Existencie, ktoré je teraz vo svete také bežné, že počet tých veriacich, ktorí sa Mi obracajú chrbtom, vzrástol do mimoriadnych rozmerov.

Bolesť, utrpenie a agónia sú omnoho výraznejšie v dobe, keď svet slávi Vianoce. Vo Svojom Srdci viem, že aj keď je to najdôležitejší kresťanský sviatok, Moje Učenie sa neohlasuje tak, ako by sa malo.

Moja milovaná dcéra, musíš vytrvať vo svojom utrpení mysle a duše. To ťa privedie bližšie k Môjmu Najsvätejšiemu Srdcu. Len vtedy, keď prejdeš skúškou týchto utrpení, dosiahneš zjednotenie so Mnou.

Moja dcéra, modli sa, modli sa, modli sa, aby ostatné duše zmiernili agóniu, ktorú znášam. Ach, keby Som len mohol rýchlo zachrániť duše a zovrieť ich vo Svojom milujúcom Náručí, Moje Srdce by sa zahojilo. Ale veľa duší sa ku Mne nevráti. Musíš tvrdo pracovať, aby si ich presvedčila o Pravde, Moja dcéra. Nikdy sa nevzdávaj.

Si plná pochybností, avšak viem, že v hĺbke svojho srdca vieš, že tieto posolstvá Milosrdenstva, určené na spásu duší, skutočne pochádzajú odo Mňa a Môjho Večného Otca.

Vytrvaj, prijmi utrpenie, buď pokorná, trpezlivá a zachovaj dôstojnosť, keď čelíš výzvam v Mojom Mene.

Choď teraz s obnovenou energiou, láskou a silou, aby si získala späť duše Mojich milovaných detí.

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus