Moja cesta je veľmi jednoduchá. Môžete ma nasledovať ako chcete, ale musíte ma uctievať v mojich kresťanských kostoloch

Utorok, 4. júna 2013 o 23:30 hod.

Moja drahá milovaná dcéra, mnohí budú nadšene stúpať po tejto náročnej ceste pravdy, tak ako to bolo na ceste na horu Kalváriu.

Je to náročná cesta lemovaná mnohými prekážkami. Pre väčšinu ľudí bude toto stúpanie bolestivé, pretože si uvedomia mnohé skutočnosti vrátane toho, že budete opovrhovaní za to, že ma nasledujete. Iní sa vás budú snažiť zastaviť a použijú každý argument, aby vás stiahli späť, aby ste odo mňa odišli. Iní budú kričať hrozné veci a budú vás obviňovať nie ako vojaka Krista, ale ako nástroj satana.

Nato vám, kňazom a služobníkom medzi vami, bude prikázané, aby ste ma opustili pri tomto poslednom výstupe na vrchol. Tento výstup je symbolom krížovej cesty.

Všetci, ktorí ma nasledujú, aby pomohli pravde môjho učenia byť znovuobjavená v dnešnom svete, – kde ľudia nosia pásky cez oči a nedokážu rozlíšiť skutočnosť od výmyslu – budú trpieť iným druhom krutosti. Oni, moji milovaní nasledovníci, budú sužovaní obvineniami, že patria k sekte. Táto konkrétna urážka poukazuje na to, že ste pomýlení a nemáte zdravý rozum. Musíte si uvedomiť, že tento typ obvinenia má vo vás vyvolať pochybnosti vo vašej mysli.

Moja cesta je veľmi jednoduchá. Môžete ma nasledovať ako chcete, ale musíte ma uctievať v mojich kresťanských kostoloch, všade, lebo nemám iné domy na zemi. Kulty používajú iné domy mimo mojej Cirkvi. Keď budete požiadaní, aby ste opustili moju Cirkev, nebude to nič iné, ako keď boli o to isté požiadaní moji apoštoli počas môjho pobytu na zemi.

Nevšímajte si posmešky, výsmech a tých, ktorí používajú moje učenie a potom ho prekrúcajú, aby mohli odsúdiť moje posolstvá, ktoré som vám dnes dal.

Kráčajte vzpriamene a kráčajte dopredu s dôverou, pretože tento boj porazí zlo a klamstvá, ktoré nastražil podvodník a ktoré vrhajú strašnú temnotu na nevinných ľudí, ktorí nevidia, čo sa deje.

Tí, ktorí zistia, že nemajú silu alebo odvahu pokračovať, prosím, nebojte sa, lebo vám dám osobitné milosti, ak sa budete modliť túto Križiacku modlitbu (108) Výstup na horu Kalváriu

Ježišu, pomôž mi nájsť odvahu, statočnosť a odhodlanie povstať, aby som bol pripočítaný a mohol sa pripojiť k tvojej Zvyškovej armáde a vystúpiť na rovnakú horu Kalvárie, ktorú si musel vytrpieť kvôli mojim hriechom.

Daj mi silu niesť tvoj kríž a tvoje bremeno, aby som ti mohol pomôcť zachrániť duše. Zbav ma mojej slabosti. Rozptýľ môj strach. Rozdrv všetky moje pochybnosti. Otvor moje oči k pravde.

Pomôž mi, a všetkým, ktorí odpovedajú na tvoju výzvu niesť tvoj kríž, nasledovať ťa s hlbokým a pokorným srdcom, aby tak podľa môjho príkladu aj iní nadobudli odvahu urobiť to isté. Amen.

Váš milovaný Ježiš