Moja Zvyšková cirkev, dvaja svedkovia, o ktorých sa hovorí v Knihe Zjavenia

Nedeľa, 15. apríla 2012 o 19:16 hod.

 

Moja drahá milovaná dcéra, uvedomujem si, že niektoré z týchto posolstiev ti nedávajú zmysel, ale musíš mi dôverovať a vedieť, že musím odhaliť obsah Knihy Zjavenia, aby duše vedeli, čo majú v týchto časoch očakávať.

Tým, ktorí majú slabú vieru, ale prijímajú moje slovo, ktoré dostávate prostredníctvom tohto proroka, vedzte, že vaša pokora a túžba, zrodená z čistej lásky ku mne, vás priblížila k môjmu Najsvätejšiemu Srdcu.

Vy ste Zvyšok mojej Cirkvi. Vy ste Cirkev, o ktorej sa hovorí v Knihe Zjavenia.

Vy ste plodom ženy, ktorá porodila mužského potomka a ktorá bola vyhnaná na púšť, kde budete izolovaní, a predsa zjednotení ako jeden, aby ste hlásali moje sväté slovo a zvestovali pravé evanjeliá.

Žena porodí moju pravú Cirkev, moje verné stádo, ktoré sa nedá oklamať falošným prorokom.

Vy, moja Cirkev, budete vyhnaní do púšte na 1260 dní, kde sa uchýlite.

Ale s darom Ducha Svätého sa budete sýtiť plodmi mojej lásky.

Budú to verní členovia mojich kresťanských cirkví, vrátane mojich zasvätených služobníkov a tých mojich nasledovníkov, ktorí odmietajú falošného proroka, ktorí budú musieť udržať moju Cirkev pohromade.

Budete ma musieť uctievať potajomky, pretože svätá omša sa pod vládou falošného proroka zmení na nepoznanie.

Vy ste moji praví nasledovníci a všetky milosti neba sú vylievané na vaše vzácne duše.

Ako vás, deti, milujem a ako zmierňujete moje utrpenie.

Ale koľko bolesti je v mojom Srdci kvôli tým mojim nasledovníkom, ktorí ma odmietnu počúvať.

Budú falošným prorokom vtiahnutí do  siete temnoty, a ja ich nemôžem zachrániť.

Svojou vlastnou vôľou ma udrú po tvári.

Moja Zvyšková cirkev bude musieť šíriť slovo medzi moje ostatné deti vrátane tých, ktoré ma vôbec nepoznajú.

Vy, moja Zvyšková cirkev, budete musieť hlásať moje proroctvá a moje sväté slovo tým, ktorí nie sú kresťania, alebo nepoznajú Desatoro Božích prikázaní.

Vašim poslaním bude zaistiť, aby sa svätá Biblia čítala a bola pochopená.

Bude na vás, aby ste informovali svet o plnom význame pečatí, obsiahnutých v Knihe Zjavenia, ktoré odhalím Márii Božie milosrdenstvo.

Dvaja svedkovia v Knihe Zjavenia:
Vy, moji nasledovníci, ste jeden z dvoch svedkov, na ktorých odkazuje Kniha Zjavenia, a ktorí budú ochraňovaní z nebies.

Moje slovo, dávané vám, mojej Zvyškovej cirkvi, môže byť ako mŕtvola odhodená stranou, no moje slovo nikdy nezanikne.

Židia budú druhým z tých dvoch svedkov.

Tieto dve lampy sú moje kresťanské cirkvi, tradičná pravá Cirkev a tí moji nasledovníci, ktorí budú zavrhnutí falošným prorokom.

Dva olivovníky sú starý Jeruzalem Izrael a Nový Izrael.

Oni, židia, konečne spoznajú, že Ja Som Mesiáš, a aj ich kázanie pravdy bude tiež zamietnuté a zavrhnuté falošným prorokom a antikristom, aby zhnilo ako mŕtvola.

Opäť platí, táto vyvolená rasa nezanikne.

Obaja sa budú cítiť porazení, ale nebude to tak, pretože spolu so všetkými ostatnými náboženstvami vytvoríte jedinú pravú Cirkev – Nový Jeruzalem, ktorý povstane z popola.

Prežijete strašnú monarchiu zla, ktorá vznikne pod dvojitým vedením falošného proroka a antikrista, ktorí budú obaja uvrhnutí do ohnivého jazera, ktorým je peklo.

Toto prenasledovanie nebude dlho trvať a dostanete veľkú silu a ochranu.

Dostanete pomoc a spomedzi vás vzídu mnohí vodcovia, ktorí vás prevedú týmto obdobím.

Mnohí z vás sa stanú svätými v mojom Novom raji a potom, ako mi pomôžete znovu obnoviť moju Zvyškovú cirkev na zemi, budete so mnou vládnuť v Novom nebi a v Novej zemi, ktoré sa objavia pri mojom Druhom Príchode.

Tým, ktorí nie sú so mnou, bude poskytnutý veľmi krátky čas, aby sa rozhodli. Buď budete za falošného proroka a proti mne alebo budete za mňa.
Vyberte si to prvé a vaša duša bude ukradnutá podvodníkom.

Znie to síce tvrdo, ale je to pravda.

Dôkaz o mojej prítomnosti dostanú všetky Božie deti počas Varovania.

Modlite sa, aby ste vtedy prijali pravdu, že som to Ja, váš milovaný Ježiš, kto vás volá z neba, aby som vám otvoril oči, aby ste mohli vidieť, a aby ste načúvali tak, aby ste počuli skôr, než bude príliš neskoro.

Váš milovaný Ježiš