Moje deti utrpeli veľkú škodu v tomto roku očisty

Štvrtok, 15. decembra 2011 o 20:55 hod.

Moja najdrahšia dcéra, rok očisty je takmer dokončený a v dôsledku toho sú teraz Moje deti všade pripravené na Varovanie.

Mnoho Mojich detí v roku 2011 strašne trpelo. Vojny, násilie, vraždy a nenávisť, ktoré všetky boli riadené satanovou armádou, zabili alebo zmrzačili Moje drahé deti. Tieto sily zla budú trpieť strašným trestom, ak sa nebudú kajať potom, čo sa Varovanie uskutoční.

Mnoho Mojich detí bolo zbavených materiálneho pohodlia a trpeli problémami, ktoré nikdy predtým nemuseli prežiť.

Tieto skúšky vytvoril a spôsobil ľudstvu satan, ale Ja Som ich dovolil, aby boli očistené duše. Môžeš si myslieť, Moja dcéra, že je to kruté, ale bolo to nutné k príprave ľudstva a nastolenia pokory v ich dušiach.

Teraz, čistejší v Mojich Očiach, otvorili sa ich srdcia, aby prijali Pravdu o svojom večnom živote. To znamená, že počas Varovania bude trpieť menej ľudí, pretože podstúpili toto prenasledovanie.

Moje deti sú teraz pripravené prijať Môj dar Milosrdenstva. Tento čas pre svet už takmer nadišiel. Buď trpezlivá, Moja dcéra. Nikdy odo Mňa nečakaj, že by Som dal svetu dátum Varovania, pretože ho nemáte poznať, ako Som vám už predtým mnohokrát povedal.

Úplne Mi dôveruj a budeš pokojná.

Môj dar Varovania prinesiem, keď bude správny čas a keď ho Moje deti budú najmenej očakávať.

Váš milovaný Ježiš

Vykupiteľ ľudstva