Moje Milosrdenstvo zahŕňa všetky rasy, farby pleti a náboženstvá

Piatok, 2. decembra 2011 o 23:35 hod.

Moja vrúcne dcéra, zostaň silná a mysli na dobré správy, pretože Moje Milosrdenstvo privedie väčšinu Mojich milovaných detí späť do Lona Môjho Najsvätejšieho Srdca.

Tie úbohé, nešťastné duše, ktoré sa zaviazali svojim životom zlu, potrebujú vaše utrpenie, aby mohli byť spasené. Aj keď je to nesmierne ťažké pochopiť a z ľudského hľadiska je to veľmi ťažké prijať, musíte Mi dôverovať. Tvoje vlastné utrpenie ako aj utrpenie Mojich oddaných nasledovníkov smeruje k spáse duší. Žiadne utrpenie nie je zbytočné. Táto obeta je pre Mňa darom. Pamätajte, že utrpenie tiež zmierňuje Moje bremeno.

Som unavený Mojím vlastným utrpením, dcéra Moja, ale teším sa, keď nakoniec objímem Moje deti v jednote s Mojím Večným Otcom.

Premýšľajte o tom takto. Keď ktorýkoľvek milovaný člen rodiny emigruje a po mnohých rokoch sa vráti domov, koľko vzrušenia nastane, koľko radosti. Pomyslite na túžbu, ktorú prechovávajú rodičia ku svojmu synovi alebo dcére, ktorých dlhé roky nevideli a čo všetko pre nich znamená takéto opätovné stretnutie.

Deti, milujem vás všetkých s pretrvávajúcou vášňou. Teším sa na naše opätovné stretnutie, keď budem môcť každého z vás pevne objať v Mojom Náručí a držať vás blízko pri Mojom Srdci. Moja rodina je pripravená konečne sa znovu stretnúť, po prvý raz od vytvorenia Raja pre Adama a Evu.

Vylievam Moju Lásku a Milosrdenstvo, aby pokryli všetky Moje deti vo všetkých kútoch sveta, a zahŕňali všetky rasy, všetky farby pleti, všetky náboženstvá a všetkých hriešnikov.

Očakávajte tento veľký okamih dejín. Nakoniec hnusná nenávisť, utrpenie, nepokoj, nedôvera, chamtivosť, násilie a iné zlo nadobro zmiznú. Predstavte si, aké to bude, deti, nová úžasná Éra lásky a mieru na svete.

Nech nikto nepremešká tento život večného šťastia. Priali by ste si snáď, aby niektorí z vašich bratov alebo sestier boli z neho vylúčení? Pretože pokiaľ by boli, potom by naveky trpeli večnou temnotou v plameňoch pekla. Pamätajte si to, deti. Naveky. Potom už nebude možné vrátiť sa.

Modlite sa, aby tento Raj mohli zdediť všetky duše. Modlite sa za tie duše, o ktoré máte osobne starosť. Modlite sa za všetky duše.

Váš Ježiš

Spasiteľ a Vykupiteľ celého ľudstva