Národná modlitebné stretnutie križiackych modlitieb SK – CZ, 8.11.2022

Drahý modlitebný bojovník,

Ave Maria!

Pozývame ťa na národné modlitebné stretnutie križiackych modlitieb SK-CZ Ježiš ľudstvu, ktoré sa uskutoční 8. novembra 2022 o 19:30 hod.

Prosím použi tento link: https://bit.ly/JTMSlovakiaandCzechia8November2022

Téma na celý tento mesiac je: ZA OCHRANU KRESŤANOV NA CELOM SVETE V ČASE STRAŠNÉHO BOJA NA OBRANU PRAVDY.

Vaša viera bude zosmiešnená tým najzákernejším spôsobom, takže keď budete brániť moje slovo, budú vás považovať za krutých, neláskavých a bez súcitu k tým, ktorí neveria v Boha. (Ježiš, 5. augusta 2013)

Ak vám niekto ublíži, ponúknite mi túto skúšku, aby som kvôli nej mohol zachrániť duše. Ak vás trápia boje, ktorým čelíte a nad ktorými nemáte kontrolu, musíte Mi dovoliť, aby som vám odňal vaše bremeno. (Ježiš, 21. novembra 2012).

Budeme sa modliť Svätý ruženec, križiacke modlitby a korunku Božieho milosrdenstva za spásu všetkých hriešnikov, vrátane našich blízkych a priateľov, ktorí sa odvrátili od Pána, a za víťazstvo zvyškovej armády.

Zjednoťme svoje srdcia ako jedna globálna rodina Ježiš ľudstvu spolu s Pannou Máriou, našou Matkou Spásy, a prinášajme svoje modlitby a obety za obrátenie a spásu všetkých hriešnikov. 

Ježišu, dôverujeme Ti!

Ježiš ľudstvu SK-CZ