Národné križiacke modlitebné stretnutie Ježiš ľudstvu SK-CZ, 08.08.2023

Drahý križiacky bojovník,
Pokoj s Tebou!

Všetkých vás pozývame na globálne križiacke modlitby Ježiš ľudstvu za spásu všetkých duší so živým prekladom, v utorok o 19:30hod.
Budeme sa modliť vybrané križiacke modlitby za spásu duší, pretože Pán Ježiš hovorí, že pri svojom druhom príchode chce priviesť domov do večného života v novom raji viac ako 7 miliárd Božích detí.
Spojme svoje srdcia ako jedna celosvetová rodina Ježiš ľudstvu a obetujme svoje modlitby a obety za spásu všetkých Božích detí, najmä tých, ktorých milujeme.
Ježišu, dôverujeme Ti!
JTM SK-CZ