Národné križiacke modlitebné stretnutie Ježiš ľudstvu SK-CZ, 12.9.2023

Drahý križiacky bojovník,

Pokoj s Tebou!

Všetkých vás pozývame na národné SK-CZ križiacke modlitby Ježiš ľudstvu za spásu všetkých duší v utorok 12.9.2023 o 19:30hod.

 

…Každého človeka, rasu, vierovyznanie a náboženstvo prijmem do svetla svojho Syna a mnohí ho uvidia. To bude znamenať, že mnohí sa obrátia a budú žiadať o právo žiť večný život v sláve Kráľovstva Môjho Syna na zemi…

… Ja, váš milovaný Otec, Stvoriteľ všetkého, čo je a bude, vás prosím, aby ste nepremárnili svoje dedičské právo. Ak to  urobíte, budete pohltení Satanom, ktorý je neľútostný, takisto ako je klamár, podvodník a žalobca. Dostávate dar, ktorý nebol  udelený žiadnej generácii pred vami, a musíte sa modliť, aby vám boli dané milosti prijať moju priazeň… (Boh Najvyšší” 25.  januára 2015)

Ježišu, dôverujeme Ti!
JTM SK-CZ