Národné stretnutie križiackych modlitieb SK-CZ

 

 

Drahý bojovník križiackej modlitby,

pozývame ťa na národné križiacke modlitebné stretnutie Ježiš ľudstvu, ktoré sa uskutoční
9. augusta 2022 v sobotu o 19:30 hod.

Link na prihlásenie: https://bit.ly/JTMSlovakiaandCzechia09August2022

Témou celého tohto mesiaca je MATKA SPÁSY – MESIAC ZÁCHRANY DUŠÍ.

Veľa, veľa ľudí na svete tvorí Moju vzácnu armádu. Prostredníctvom modlitby, osobného utrpenia a šírenia Môjho Slova budú zachraňovať duše. Čím silnejšia bude Moja armáda pri záchrane duší, tým menší bude dosah trestu. (Ježiš, 23. júla 2011)

Budeme sa modliť svätý ruženec, križiacke modlitby, ako i korunku k Božiemu milosrdenstvu za spásu všetkých hriešnikov, vrátane tých, ktorých nosíme v srdci, a priateľov, ktorí sa odvrátili od Pána.

Zjednoťme svoje srdcia ako jedna celosvetová rodina Ježiš ľudstvu, spolu s Pannou Máriou, našou Matkou Spásy, a prinášajme svoje modlitby a obety za obrátenie a spásu všetkých hriešnikov.

Ježišu, dôverujeme Ti!

Matka Spásy, oroduj za nás!

JTM SK – CZ