Národné modlitebné stretnutie križiackych modlitieb CZ-SK

Srdečne vás všetkých pozývame na spoločné stretnutie križiackych modlitieb, v tomto výnimočnom mesiaci MESIACI OBRÁTENIA.  Téma stretnutia je Sila sviatosti. Stretneme na národnom stretnutí a to 28.júna o 19,30 hod ako obyčajne. 

Odkaz na stretnutie: https://bit.ly/JTMSlovakandCzechJune28

Tešíme sa na vás všetkých.

JTM  Česko a Slovensko