Národné modlitebné stretnutie križiackych modlitieb Ježiš ľudstvu CZ – SK

Srdečne ste pozvaní na Národné modlitebné stretnutie križiackych modlitieb

Ježiš ľudstvu, ktoré sa uskutoční 27.septembra 2022 o 19,30 hod. 

Link k prihláseniu: https://bit.ly/JTMCzechRepublicandSlovakia27Sept2022

JTM Česko – Slovensko