Národné modlitebné stretnutie križiackych modlitieb SK – CZ

Srdečne vás všetkých pozývame na spoločné stretnutie križiackych modlitieb, ktré sa uskutoční 12.júla 2022 o 19,30hod.

Témou tohto mesiaca je OBNOVENIE NÁŠHO DUCHA. Našou úlohou je nanovo začať čítať prvé posolstvá Knihy Pravdy a obnoviť si záväzok k Misii.

Odkaz na stretnutie: https://bit.ly/JTMSlovakiaandCzechiaJuly12

Tešíme sa na vás všetkých.

JTM Slovensko a Česko