Národné modlitebné stretnutie SK – CZ

 

Srdečne vás pozývame na národne stretnutie križiackych modlitieb, ktoré sa uskutoční 14.9.2022 o 19,30hod.
V tento deň je sviatok Povýšenia kríža a taktiež vigília nášho slovenského národného sviatku Sedembolestnej Panny Márie.
Vyprosme si spoločne pri spoločnej modlitbe, ochranu našich národou, a taktiež za spásu všetkých duší.

Link: https://bit.ly/JTMSlovakandCzech14September2022

s pozdravom

JTM Slovensko a Česko