Národné modlitebné stretnutie križiackych modlitieb SK – CZ

Srdečne vás všetkých pozývame na spoločné stretnutie križiackych modlitieb, v tomto výnimočnom mesiaci MESIACI OBRÁTENIA. Tohtoročný mesiac jún je bohatý na cirkevné sviatky. Začiatkom mesiaca sme oslavili sviatok Matky Spásy, a hneď na ďalší deň boli Turíce. V nedeľu 12.júna oslávime Najsvätejšiu Trojicu a 16.júna Najsvätejšie Telo a Krv Jeziša Krista – Corpus Christi. Medzi týmito sviatkami sa stretneme na národnom stretnutí a to 14.júna o 19,30 hod ako obyčajne. 

Odkaz na stretnutie:https://bit.ly/JTMSlovakiaandCzechiaJune14

Tešíme sa na vás všetkých.

JTM Slovensko a Česko