Národné stretnutie križiackých modlitieb CZ-SK

Národné modlitebné stretnutie križiackych modlitieb Česka a Slovenska, na tému Úžasné Božie milosrdenstvo sa uskutoční 26.apríla 2022 o 19,30 hod

Modlitebné stretnutie sa bude venovať Božiemu milosrdenstvu. Pomodlíme sa spoločne svätý ruženec, Korunku a križiacke modlitby a prečítame si posolstvo z Knihy Pravdy.

https://bit.ly/JTMSlovakiaandCzechiaApril26

JTM CZ a SK