NÁRODNÉ STRETNUTIE KRIŽIACKÝCH MODLITIEB SK – CZ 10.5.2022

Národné modlitebné stretnutie križiackych modlitieb Česka a Slovenska, na tému

Naša Matka Spásy: Matka Božia a naša Matka

sa uskutoční 10. mája 2022 o 19.30 hod.

Modlitebné stretnutie bude zamerané na Pannu Máriu, Matku Božiu ako i našu Matku.

Pomodlíme sa spoločne Svätý Ruženec,
Korunku Božieho Milosrdenstva a križiacke modlitby a prečítame si posolstvo z Knihy Pravdy, ktoré nám zanechala naša Matka Spásy.

https://bit.ly/JTMSlovakandCzechMay10

JTM CZ a SK