Národné stretnutie križiackych modlitieb SK-CZ 14.12.2022

Drahý križiacky bojovník,

si pozvaný na globálne križiacke modlitebné stretnutie Ježiš ľudstvu, ktoré sa uskutoční v stredu 14. decembra 2022 o 19:30 hod.

Ak nie si zaregistrovaný, registrujte sa prostredníctvom tohto linku: https://bit.ly/JTMSlovakiaCzechia14December2022

Témou celého mesiaca december je: DAR VEČNÉHO ŽIVOTA

…keď prídem, aby som ľudstvu priniesol úľavu od bolesti, ktorú znášalo pre svoje odlúčenie od Boha, všetci musia byť vďační za toto veľké Milosrdenstvo. Vďaka tomu sa miliardy ľudí budú tešiť zo života vo večnej sláve v Božej prítomnosti.

Týmto veľkým činom Milosrdenstva prinášam veľkú správu o slávnom Prísľube, keď Môj Druhý príchod – ktorý bude nasledovať čoskoro po Varovaní – zavŕši Boží plán pre Jeho deti.  (Ježiš, 24. november, 2013)

Darom od Môjho večného Otca je dať každému Jeho dieťaťu najdokonalejší život v najdokonalejšom svete tak, ako to malo byť od začiatku (Ježiš, 13. 9. ,2012).

Pripravme svoje srdcia v tomto adventnom období na prijatie narodenia nášho Kráľa kráľov, Pána pánov, Ježiša Krista.

Ježišu, dôverujeme Ti!