Národný seminár Dar utrpenia za spásu duší 6.6.2023

Ave Maria, drahí bojovníci

srdečne vás všetkých pozývame v mesiaci Jún, križiacky mesiac za obrátenie, na národný seminár, kde si budeme hovoriť o utrpení ako o dare.

Utrpenie bolo vždy súčasťou nášho života od pádu Adama a Evy. Keby sme si mohli vybrať, radšej by sme nepodstupovali utrpenie, ktoré sužuje náš život.

Prečo však Ježiš vo svojom božstve neodmietol kalich utrpenia a smrti na kríži? V Matúšovi 16,24 nás Ježiš dokonca vyzýva, aby sme prijali svoje utrpenie a nasledovali ho.

Ježiš ďalej vysvetľuje v posolstve z 18. septembra 2012:
Nie je ľahké nasledovať mňa, vášho Ježiša. Aj keď vás nasledovanie môjho učenia môže priblížiť k môjmu Najsvätejšiemu Srdcu, len keď sa odovzdáte realite, ktorou je kríž, môžete sa skutočne nazývať mojím učeníkom.

Seminár sa bude konať 6.júna 2023 o 19,30 hod.

Link na prihlásenie: https://bit.ly/JTMSlovakiaCzechia6June2023

Tešíme sa na vás