Národný seminar Ježiš ľudstvu, Pohľad na Ježišove ukrižovanie prostredníctvom Biblie a Knihy Pravdy, v utorok 4. apríla 2023 o 19:30hod.

Drahí modlitební bojovníci

Pozývame vás na Národný seminár Pohľad na Ježišove ukrižovanie prostredníctvom Biblie a Knihy Pravdy, ktorý sa uskutoční 4.apríla 2023 o 19:30 hod.

link: https://bit.ly/JTMSlovakiaandCzechia04April2023

Ako sa blíži Veľký týždeň, pozývame vás všetkých, aby ste sa k nám pripojili na ceste s Ježišom na vrchol Kalvárie
a k ukrižovaniu nášho Pána. Prostredníctvom evanjeliových úryvkov z Biblie a Ježišovho pohľadu na jeho ukrižovanie v Knihe Pravdy si prehĺbime naše chápanie Pánovho utrpenia na kríži a veľkej obety, ktorá bola na Golgote prinesená za spásu našich duší.

Pán Ježiš v Knihe Pravdy, v posolstve z  5. apríla 2012, hovorí:

Môj Otec ma poslal na svet a ponúkol ma ako výkupné, aby som zachránil svet pred pekelným ohňom. Prišiel som vám slúžiť, deti, nie vás odsúdiť. Moja smrť bola zvláštnou milosťou, bez akýchkoľvek záväzkov z vašej strany, okrem toho, aby ste prijali ruku milosrdenstva, ktorú vám dal môj večný Otec.

Povedzte mojim deťom, že neľutujem svoje utrpenie na kríži.
Čo však ľutujem, je to, že sa na moju obetu zabudlo a že mnohí popierajú, že sa moje ukrižovanie uskutočnilo.
Mnohí nemajú predstavu o tom, čo som musel vytrpieť, pretože mnohí z mojich apoštolov neboli svedkami môjho výstupu na Kalváriu.
Dnes ma bolí, že ma mnohí stále popierajú.
Moja výzva k vám, moji nasledovníci, znie: nedovoľte, aby moje ukrižovanie vyšlo nazmar.

Zomrel som za VŠETKY hriechy, vrátane tých, ktoré sa páchajú dnes.
Chcem a potrebujem spasiť aj tých, ktorí ma aj dnes zapierajú.”

Dúfame, že sa k nám všetci pripojíte, aby sme sa pripravili na dni Veľkého týždňa aj vďaka tomuto  stretnutiu.
Zdieľajte prosím registračný link na tento národný seminár so svojimi priateľmi, rodinou, kolegami, známymi.

JTM Slovensko