Národný seminár Mária, naša Matka Spásy Spoluvykupiteľka

Pozývame vás na národný seminár o Márii, našej Matke Spásy, Spoluvykupiteľke, ktorý sa uskutoční v utorok 4.októbra 2022 o 19:30hod

https://bit.ly/JTMSlovakiaandCzechia4October2022

Jednou z najdiskutovanejších tém týkajúcich sa našej Presvätej Matky je jej titul Spoluvykupiteľka.

V priebehu dejín Cirkvi viacerí pápeži a teológovia slovami i písomne vyjadrili podstatnú, ale podriadenú úlohu našej Blahoslavenej Matky pri vykúpení človeka.

V roku 2008 dokonca 5 kardinálov napísalo otvorený list, v ktorom vyzvali svojich bratov kardinálov a biskupov, aby požiadali pápeža Benedikta XVI. o vyhlásenie úlohy Márie ako Spoluvykupiteľky, Prostredníčky všetkej milosti a Ochrankyne za dogmu.

Aká je teda úloha našej blahoslavenej Matky ako Spoluvykupiteľky?

Počúvajme slová nášho Pána Ježiša a našej blahoslavenej Matky v Knihe Pravdy, ktoré podrobne vysvetľujú jej veľmi dôležitú úlohu Spoluvykupiteľky.

Pozvime všetkých, najmä mariánskych ctiteľov, na tento národný seminár, aby sme všetci pochopili úlohu našej Matky Spásy ako Spoluvykupiteľky v Božom pláne spásy všetkých jeho detí.

Ave Maria, Ora Pro Nobis!