Národný seminár Pripravte sa na Druhý Príchod nášho Pána Ježiša Krista 21.2.2023

Pozývame vás na národný seminár s názvom Pripravte sa na Druhý Príchod nášho Pána Ježiša Krista, ktorý sa uskutoční v utorok 21. februára 2023 o 19:30 hod

https://bit.ly/JTMSlovakiaandCzechia21February2023

Udalosti, ktoré sa teraz dejú v Cirkvi a vo svete, podporujú názor, že sa nachádzame v posledných časoch.

Doktrinálny zmätok a heretické učenie ukrižovávajú Cirkev zvnútra. Vojny a zvesti o vojnách sa dejú po celom svete. Vlády vytvárajú zákony proti životu, ktoré umožňujú interrupcie, eutanáziu a manželstvá osôb rovnakého pohlavia.

V snahe pochopiť zmysel tohto všetkého niektorí ľudia zverejnili vlastný výklad knihy Zjavenia o posledných časoch a Druhom Príchode Ježiša Krista.

Ale ako sa píše v 5. kapitole Zjavenia, iba Ježiš Kristus, Baránok Boží, Lev z kmeňa Júdovho, je hoden odhaliť jej obsah.

Ježiš teraz v predpovedanej Knihe pravdy odhalil podrobnosti o svojom Druhom Príchode, aby pripravil ľudstvo na svoj návrat ako Kráľa.

Ježišu, dôverujem Ti!