Nedeľa Božieho milosrdenstva – modlitebné stretnutie Ježiš ľudstvu

 

Srdečne pozývame všetkých k oslave Božieho milosrdenstva a získaniu plnomocných, alebo čiastočných odpustkov v nedeľu sviatku Božieho milosrdenstva a to 24.apríla 2022 o 15:00 hod.
Pomodíme sa spoločne Korunku, križiacke modlitby a vypočujeme si posolstvo.

Na získanie odpustkov je potrebná v ten deň

1.svätá spoveď
2.sväté príjimanie
3.modlitba na úmysel sv.Otca

Link: https://us02web.zoom.us/j/83170911639

viac o odpustkoch sa dozviete v sobotu na globálnom modlitebnom stretnutí

 

JTM SK-CZ